Bonjuer,


D'ganz Ekipp vun der Bréck wënscht ierch eng schéin Vakanz!


Eis Kichen wärt vum 23/08/16 bis den 12/09/16 zou sin MEE ab dem 6ten September 2016 as de Bistro awer schon nees mam Vicky op waat sech freet iech fir d'Rentrée ze empfänken.


Ab dem 12ten September, wärt d'Breck och all Méindes owes ab 18.00 op sin fir de klengen Duscht.


(Kichen ab Dënstes mëttes bis Samstes)


Bis dohinner alles guddes an bronzeiert gudd. 🙂


Prost , gudden Appétit an merci fir dësen éischten Volet 2016.


ODB